Departament Spraw Obywatelskich - Biuletyn Informacji Publicznej MSW

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Spraw Obywatelskich

Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z:
  1. nadzorem merytorycznym nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska oraz wydawaniem dowodów osobistych, paszportów i paszportów tymczasowych, 
  2. wydawaniem paszportów w imieniu Ministra, 
  3. reprezentowaniem Ministra w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, a także paszportów i paszportów tymczasowych,
  4. rozstrzyganiem w sprawach, związanych z udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, 
  5. z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,,
  6. kontrolą podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust.2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych oraz współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Ewidencji Państwowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;
 3. prowadzenie spraw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 4. współpraca z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.

Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu

 • Wydział Paszportów
 • Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego
 • Wydział Udostępniania Informacji
 • Zespół Obsługi Administracyjnej
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Prawnych

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2007
Data modyfikacji : 09.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Pirogowicz
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry