Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSW

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 230 636 211,00 7    
BUDYNKI I LOKALE 71 247 467,02 23 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 245 320,63 68 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 266 140,09 2    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 202 491 777,99 4 095 4 858 062,62 2 766
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 87 994,75 8 186 051,63 120
URZĄDZENIA TECHNICZNE 45 100 048,28 486 2 506 271,68 2 071
ŚRODKI TRANSPORTU 2 838 211,74 35 14 037,02 10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 347 665,76 207 6 251 560,87 12 507
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 129 823 273,07 649 5 246 896,28 1 933

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 06.10.2014
Data modyfikacji : 15.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry