Środa, 17 września 2014, data aktualizacji serwisu: 17.09.2014
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
25.497.645 osób

Majątek

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

         

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dn. 30.06.2014r.

         

Grupa wg KŚT

ŚRODKI TRWAŁE

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość w zł

Ilość w szt.

Wartość w zł

Ilość w szt.

GRUNTY

230 636 211,00

7

 

 

BUDYNKI I LOKALE

67 566 147,13

23

679,32

1

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

4 991 024,48

66

4 239,93

2

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

266 140,09

2

 

 

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

151 269 898,88

4 175

4 340 116,19

2 554

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

81 194,75

7

185 957,57

120

URZĄDZENIA TECHNICZNE

43 196 616,80

494

3 300 744,81

2 353

ŚRODKI TRANSPORTU

3 056 650,27

38

14 037,02

10

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

2 710 810,21

226

6 211 019,89

12 613

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

107 510 164,10

632

4 692 782,23

1 096

Załączniki do stronyAutor: Maria Kwasiborska

Osoba publikująca: Krzysztof Kołodziejczak
Biuro Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 9312 wizyt
WAI
POCKET PC