Sobota, 28 lutego 2015, data aktualizacji serwisu: 28.02.2015
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
27.739.885 osób

Majątek

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

         

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dn. 30.09.2014r.

         

Grupa wg KŚT

ŚRODKI TRWAŁE

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość w zł

Ilość w szt.

Wartość w zł

Ilość w szt.

GRUNTY

230 636 211,00

7

 

 

BUDYNKI I LOKALE

67 584 404,02

23

679,32

1

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

4 991 024,48

66

4 239,93

2

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

266 140,09

2

 

 

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

169 241 449,57

4 343

4 380 745,23

2 577

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

87 994,75

8

187 925,57

121

URZĄDZENIA TECHNICZNE

43 204 242,80

495

3 315 652,41

2 360

ŚRODKI TRANSPORTU

3 056 650,27

38

14 037,02

10

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

2 739 084,21

230

6 265 897,88

12 697

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

107 559 440,27

634

4 702 296,28

1 109

Załączniki do strony

Autor: Maria Kwasiborska

Osoba publikująca: Krzysztof Kołodziejczak
Biuro Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 9666 wizyt
WAI
POCKET PC