Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSW

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Grupa wg KŚT ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Wartość w zł Ilość w szt. Wartość w zł Ilość w szt.
GRUNTY 230 636 211,00 7    
BUDYNKI I LOKALE 71 260 628,02 23 679,32 1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 245 320,63 68 4 239,93 2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 266 140,09 2    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 206 495 779,72 3785 3 977 033,16 2238
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 87 994,75 8 176 624,83 133
URZĄDZENIA TECHNICZNE 44 134 324,95 470 2 224 861,78 1 820
ŚRODKI TRANSPORTU 2 838 211,74 35 14 037,02 10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 282 109,36 202 6 020 627,49 11 779
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 129 689 824,83 656 5 248 249,28 1 935

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji : 06.10.2014
Data modyfikacji : 11.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kwasiborska - Zastępca Dyrektora
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry