Niedziela, 1 marca 2015, data aktualizacji serwisu: 28.02.2015
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
27.747.885 osób

2013

Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2013 r. na temat:

"Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zgodność z prawem wydawanych rozstrzygnięć z zakresu unieważnienia dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania" przeprowadzonej w terminie od 4 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z siedzibą przy pl. Wolności 17, 61-739 Poznań.

Autor: Karolina Grenda - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW

Osoba publikująca: Krzysztof Kołodziejczak
Biuro Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 207 wizyt
WAI
POCKET PC