Wtorek, 27 stycznia 2015, data aktualizacji serwisu: 27.01.2015
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
27.277.135 osób

2009

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Pozycje 8-15

Nr 2, poz. 8 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 9 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Nr 2 z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Nr 2, poz. 10 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 3 z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie
Nr 2, poz. 11 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 4 z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
 Nr 2, poz. 12 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 5 z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
 Nr 2, poz. 13 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 18 z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 14 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 19 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 2, poz. 15 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujàcych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

 

Autor:

Osoba publikująca: Mateusz Kurzejewski
Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra

Statystyka strony: 1734 wizyt
WAI
POCKET PC